Brand:Mercedes

CODING TẮT CHẾ ĐỘ LẤY GIÓ NGOÀI

Giá bán:Liên hệ

Đặt hàng ngay
Đặt hàng ngay

Mô tả ngắn

Chất lượng không khí ô nhiễm bên ngoài xe.

-Khó chịu bởi mùi hôi bên ngoài bay vào trong xe.

-Tinh chỉnh lại chế độ lấy gió trong chỉ 30 phút Mercedes -> Lấy gió tuần hoàn trong xe không tự tắt.

-Tùy chọn lấy gió trong xe luôn bật hoặc lấy gió bên ngoài luôn bật.

0776.795795