GÓI PHỦ CERAMIC DIAMOND CHO VINFAST LUX 2.0 VỚI ĐỘ BỀN 5 NĂM