SO SÁNH PHIM CÁCH NHIỆT 3M VÀ LLUMAR, LOẠI NÀO TỐT NHẤT